De structuur van Compagnie het Zoute

De structuur van Compagnie het Zoute

Governance

Het Directiecomité kwam in 2016 9 keer samen. De taak van het Directiecomité bestaat voornamelijk uit het interactief toezicht op de realisatie van het lopende businessplan en de implementatie van de strategie die door de Raad van Bestuur wordt vastgelegd. De agenda van het Directiecomité bevat onder meer een systematisch overzicht van de actuele prioriteiten, de follow-up op operationeel en commercieel vlak van de geplande en in uitvoering zijnde projecten en de studie en voorbereiding van te nemen beslissingen inzake nieuwe projectmogelijkheden. Tevens is er een regelmatige opvolging van de liquiditeit- en resultaatprognoses. Het Directiecomité heeft geen uitvoerende functie.

De Raad van Bestuur is in 2016 5 keer bijeengekomen.

In 2016 heeft het Auditcomité 2 keer vergaderd om met name de bevindingen van de Commissaris te bespreken en om de interne controleprocedures evenals diverse materies met betrekking tot de financiën te bestuderen. Ook de opvolging van de ‘one-to-one’ regel gebeurt door het Auditcomité. Het Auditcomité heeft regelmatig contact met de Commissaris en bestudeert met deze laatste de punten die tot zijn bevoegdheid behoren.

Het Benoemings- en Remuneratiecomité is 4 keer bijeen gekomen om te beraadslagen en voorstellen te formuleren over de materies die eraan toevertrouwd zijn, met name de samenstelling van de Raad van Bestuur, het remuneratiebeleid en de governance.

Raad van Bestuur

Raad van Bestuur

Voorzitter:

Cheniclem Private Equity N.V.
Vertegenwoordigd door: Bernard Jolly

Vicevoorzitter:

/

Gedelegeerd bestuurder:

/

Leden van de Raad:

Baron Didier de Crombrugghe de Looringhe

Alain Devos B.V.B.A.
Vertegenwoordigd door: Alain Devos

Pierre Lebbe

Paul-Evence Coppée

Natacha Lippens

Corpar N.V. (vertegenwoordigd door Baudouin Jolly)

Philippe van de Vyvere

Gino De Raedt

Graaf Alexandre Lippens

Hudico N.V.
Vertegenwoordigd door: Didier t'Serstevens

Dhaenens-Weyn Consult B.V.B.A.
Vertegenwoordigd door: Marie-Thérèse Dhaenens-Weyn

MarcVH-Consult B.V.B.A.
Vertegenwoordigd door Marcus van Heddeghem

Ere-voorzitter: Graaf Maurice Lippens 

Directie

Directie

Philippe De Meestere

Algemeen directeur (DM Projects B.V.B.A.)

Joris Vrielynck

Directeur Projectontwikkeling (JVCon)

Steven T'Jollyn

Directeur Financiën en Administratie

Auditcomité

Auditcomité

Voorzitter:

Baron Didier de Crombrugghe de Looringhe

Bestuurders:

Dhaenens-Weyn Consult B.V.B.A.
Vertegenwoordigd door: Marie-Thérèse Dhaenens-Weyn
Pierre Lebbe

Benoemings- en Remuneratiecomité

Benoemings- en Remuneratiecomité

Voorzitter:

Cheniclem Private Equity N.V.
Vertegenwoordigd door: Bernard Jolly

Bestuurders:

Graaf Alexandre Lippens

Alain Devos B.V.B.A.
Vertegenwoordigd door: Alain Devos

Dhaenens-Weyn Consult B.V.B.A.
Vertegenwoordigd door: Marie-Thérèse Dhaenens-Weyn

MarcVH-Consult B.V.B.A.
Vertegenwoordigd door: Marcus Van Heddeghem

Advisory Board

Advisory Board

Voorzitter:

MarcVH-Consult B.V.B.A.
Vertegenwoordigd door: Marcus Van Heddeghem

Bestuurders:

Graaf Paul Lippens

Alain Devos B.V.B.A.
Vertegenwoordigd door: Alain Devos

Dhaenens-Weyn Consult B.V.B.A.
Vertegenwoordigd door: Marie-Thérèse Dhaenens-Weyn

Algemeen directeur:

DM Projects B.V.B.A.
Vertegenwoordigd door: Philippe De Meestere

Directeur Projectontwikkeling:

JVCon B.V.B.A.
Vertegenwoordigd door: Joris Vrielynck

Directeur Financiën en Administratie:

Steven T'Jollyn

Commissaris

Commissaris

Ernst & Young:

Vertegenwoordigd door Paul Eelen

Deze website maakt gebruik van cookies om uw surfervaring op deze website makkelijker te maken. Meer weten Verder gaan