De structuur van Compagnie het Zoute

De structuur van Compagnie het Zoute

Financiële info

Executive summary van het waarderingsrapport 2017

Dit document vat opvattingen samen die de Compagnie Het Zoute verkregen heeft van Transaction R Belgique (Rothschild) met betrekking tot de waardering van de aandelen van Compagnie Het Zoute.

De informatie opgenomen in dit document wordt uitsluitend voor informatieve doeleinden verstrekt en dient niet gebruikt of beschouwd te worden als een aanbod of een verzoek om aandelen van de Compagnie Het Zoute te verkopen, of als een aanbod of een verzoek om aandelen van de Compagnie Het Zoute te kopen of er op in te tekenen of als een advies of een aanbeveling met betrekking tot dergelijke aandelen of enige aansporing om enige beleggingsactiviteit aan te gaan, in enige jurisdictie. De waarderingen gegeven aan de aandelen van de Compagnie Het Zoute zijn louter indicatief. Dit document heeft geen betrekking op de verdienste van enige beslissing door enige persoon of entiteit in verband met enige transactie noch op de prijs tegen dewelke een transactie zou moeten worden ondernomen en de Compagnie Het Zoute en Transaction R Belgique (Rothschild) doen geen uitspraak en uiten geen mening in verband daarmee.

Download hier de Executive summary van het waarderingsrapport

 

Jaarverslag 2016

Op de Algemene Vergadering van 27 april 2016 heb ik de nieuwe strategie van de vennootschap toegelicht. Deze strategie is uitgewerkt door onze Raad van Bestuur en is gebaseerd op drie pijlers:

- een referentie worden op het gebied van de ontwikkeling van residentieel vastgoed van topkwaliteit in de Benelux en Frankrijk;

- de Royal Zoute Golf Club verder te blijven opwaarderen;

- het bestaande patrimonium actief beheren.

Om deze strategie uit te voeren heeft de Raad van Bestuur beslist om het managementteam te versterken, de projecten te versnellen door een beroep te doen op externe financiering, het aanbod te diversifiëren en allianties en/of samenwerkingsverbanden te overwegen.

Download hier ons jaarverslag 2016

Governance

Het Directiecomité kwam in 2016 9 keer samen. De taak van het Directiecomité bestaat voornamelijk uit het interactief toezicht op de realisatie van het lopende businessplan en de implementatie van de strategie die door de Raad van Bestuur wordt vastgelegd. De agenda van het Directiecomité bevat onder meer een systematisch overzicht van de actuele prioriteiten, de follow-up op operationeel en commercieel vlak van de geplande en in uitvoering zijnde projecten en de studie en voorbereiding van te nemen beslissingen inzake nieuwe projectmogelijkheden. Tevens is er een regelmatige opvolging van de liquiditeit- en resultaatprognoses. Het Directiecomité heeft geen uitvoerende functie.

De Raad van Bestuur is in 2016 5 keer bijeengekomen.

In 2016 heeft het Auditcomité 2 keer vergaderd om met name de bevindingen van de Commissaris te bespreken en om de interne controleprocedures evenals diverse materies met betrekking tot de financiën te bestuderen. Ook de opvolging van de ‘one-to-one’ regel gebeurt door het Auditcomité. Het Auditcomité heeft regelmatig contact met de Commissaris en bestudeert met deze laatste de punten die tot zijn bevoegdheid behoren.

Het Benoemings- en Remuneratiecomité is 4 keer bijeen gekomen om te beraadslagen en voorstellen te formuleren over de materies die eraan toevertrouwd zijn, met name de samenstelling van de Raad van Bestuur, het remuneratiebeleid en de governance.

Raad van Bestuur

Raad van Bestuur

Voorzitter:

Cheniclem Private Equity N.V.
Vertegenwoordigd door: Bernard Jolly

Vicevoorzitter:

Graaf Paul Lippens

Gedelegeerd bestuurder:

/

Leden van de Raad:

Baron Didier de Crombrugghe de Looringhe

Alain Devos B.V.B.A.
Vertegenwoordigd door: Alain Devos

Pierre Lebbe

Graaf Alexandre Lippens

Hudico N.V.
Vertegenwoordigd door: Didier t'Serstevens

Dhaenens-Weyn Consult B.V.B.A.
Vertegenwoordigd door: Marie-Thérèse Dhaenens-Weyn

MarcVH-Consult B.V.B.A.
Vertegenwoordigd door Marc van Heddeghem

Ere-voorzitter: Graaf Maurice Lippens 

Directie

Directie

Philippe De Meestere

Algemeen directeur (DM Projects B.V.B.A.)

Joris Vrielynck

Directeur Projectontwikkeling (JVCon)

Steven T'Jollyn

Directeur Financiën en Administratie

Auditcomité

Auditcomité

Voorzitter:

Baron Didier de Crombrugghe de Looringhe

Bestuurders:

Dhaenens-Weyn Consult B.V.B.A.
Vertegenwoordigd door: Marie-Thérèse Dhaenens-Weyn
Pierre Lebbe

Benoemings- en Remuneratiecomité

Benoemings- en Remuneratiecomité

Voorzitter:

Cheniclem Private Equity N.V.
Vertegenwoordigd door: Bernard Jolly

Bestuurders:

Graaf Alexandre Lippens

Alain Devos B.V.B.A.
Vertegenwoordigd door: Alain Devos

Dhaenens-Weyn Consult B.V.B.A.
Vertegenwoordigd door: Marie-Thérèse Dhaenens-Weyn

MarcVH-Consult B.V.B.A.
Vertegenwoordigd door: Marc Van Heddeghem

Directiecomité

Directiecomité

Voorzitter:

MarcVH-Consult B.V.B.A.
Vertegenwoordigd door: Marc Van Heddeghem

Bestuurders:

Graaf Paul Lippens

Alain Devos B.V.B.A.
Vertegenwoordigd door: Alain Devos

Dhaenens-Weyn Consult B.V.B.A.
Vertegenwoordigd door: Marie-Thérèse Dhaenens-Weyn

Algemeen directeur:

DM Projects B.V.B.A.
Vertegenwoordigd door: Philippe De Meestere

Directeur Projectontwikkeling:

JVCon B.V.B.A.
Vertegenwoordigd door: Joris Vrielynck

Directeur Financiën en Administratie:

Steven T'Jollyn

Commissaris

Commissaris

Ernst & Young:

Vertegenwoordigd door Paul Eelen

Deze website maakt gebruik van cookies om uw surfervaring op deze website makkelijker te maken. Meer weten Verder gaan