Gevolgen van de franse belasting op onroerend vermogen voor Belgische eigenaren

Sinds 2018 wordt in Frankrijk een belasting op onroerend vermogen ('impôt sur la fortune immobilière' of IFI) geheven zodra de marktwaarde van dat onroerend vermogen meer dan 1.300.000 euro bedraagt.

Deze belasting is ook van toepassing op Belgische rijksinwoners die rechtstreeks of via een vennootschap onroerende goederen aanhouden in Frankrijk. Onroerende goederen die bestemd zijn om er een beroepsactiviteit in uit te oefenen, worden bij de berekening van de belasting niet in aanmerking genomen.

Echtgenoten worden gemeenschappelijk belast (ongeacht hun huwelijksstelsel), terwijl het onroerende vermogen van minderjarige kinderen samen belast wordt met dat van hun ouders. Zodra een kind 18 jaar is, wordt het beschouwd als een apart 'fiscaal huishouden' en dus apart belast.

De Franse belasting op onroerend vermogen is jaarlijks verschuldigd op de marktwaarde van de onroerende goederen op 1 januari. Eigenaren moeten dus jaarlijks de waarde van hun onroerend vermogen bepalen. Het is namelijk mogelijk dat een eigenaar die vandaag geen belasting op onroerend vermogen hoeft te betalen, dat in de toekomst wel zal moeten doen. Voor bepaalde aangegane schulden, zoals leningen om het onroerend goed te verwerven, is een aftrek mogelijk. De aangifte bij de Franse fiscus moet uit eigen beweging gebeuren.

Meer artikels lezen uit de Z.out?