Financiële info

Financiële info

Jaarverslag 2021

We hebben het genoegen u het 113de jaarverslag van Compagnie Het Zoute te bezorgen met onder meer de resultaten van 2021 en een overzicht van de voortgang van onze projecten.

Download hier:

Het jaarverslag 2021

Bijlage bij het jaarverslag 2021

 

Waarderingsrapport van 6 december 2021

Executive summary van het waarderingsrapport 2021

Dit document vat opvattingen samen die de Compagnie Het Zoute verkregen heeft van PwC Enterprise Advisory BV ("PwC") met betrekking tot de waardering van de aandelen van Compagnie Het Zoute.

De informatie opgenomen in dit document wordt uitsluitend voor informatieve doeleinden verstrekt en dient niet gebruikt of beschouwd te worden als een aanbod of een verzoek om aandelen van de Compagnie Het Zoute te verkopen, of als een aanbod of een verzoek om aandelen van de Compagnie Het Zoute te kopen of er op in te tekenen of als een advies of een aanbeveling met betrekking tot dergelijke aandelen of enige aansporing om enige beleggingsactiviteit aan te gaan, in enige jurisdictie. De waardering gegeven aan de aandelen van de Compagnie Het Zoute zijn louter indicatief. Dit document heeft geen betrekking op de verdienste van enige beslissing door enige persoon of entiteit in verband met enige transactie noch op de prijs tegen dewelke een transactie zou moeten worden ondernomen en de Compagnie Het Zoute en PwC doet geen uitspraak en uit geen mening in verband daarmee.

Download hier: De Executive summary van het waarderingsrapport

 

FINANCIËLE INFORMATIE VAN 21 OKTOBER 2021

Proces verbaal van de gewone algemene vergadering van 28 april 2021

Jaarverslag 2020

 

 

We hebben het genoegen u het 112de jaarverslag van Compagnie Het Zoute te bezorgen met onder meer de resultaten van 2020 en een overzicht van de voortgang van onze projecten.

Download hier:

Het jaarverslag 2020 

Bijlage bij het jaarverslag 2020 

 

FINANCIËLE INFORMATIE VAN 2 OKTOBER 2020

Proces verbaal van de Gewone Algemene Vergadering van 22 april

Modaliteiten organisatie - Volmacht tot stemming

Algemene vergadering 22 april 2020

JAARVERSLAG 2019

 

 

We hebben het genoegen u het 111ste jaarverslag van Compagnie Het Zoute te bezorgen met onder meer de resultaten van 2019 en een overzicht van de voortgang van onze projecten.

Download hier: Het jaarverslag 2019

 

Financiële informatie van 25 november 2019

Jaarverslag 2018

Download hier: Het jaarverslag 2018

 

 

 

Financiële informatie van 5 november 2018

Jaarverslag 2017

 

 

We hebben het genoegen u het 109ste jaarverslag van Compagnie Het Zoute te bezorgen met onder meer de resultaten van 2017 en een overzicht van de voortgang van onze projecten.

Download hier: Het jaarverslag 2017

 

Governance Charter

 

 

Het ‘governance charter’ heeft tot doel de juridische en organisatorische structuur van de vennootschap vanuit bestuurlijk oogpunt en in alle openheid te beschrijven ten behoeve van alle belanghebbenden.

Download hier: Het Governance Charter

 

Financiële informatie van 27 november 2017

Waarderingsrapport van 16 augustus 2017

Executive summary van het waarderingsrapport 2017

Dit document vat opvattingen samen die de Compagnie Het Zoute verkregen heeft van Transaction R Belgique (Rothschild) met betrekking tot de waardering van de aandelen van Compagnie Het Zoute.

De informatie opgenomen in dit document wordt uitsluitend voor informatieve doeleinden verstrekt en dient niet gebruikt of beschouwd te worden als een aanbod of een verzoek om aandelen van de Compagnie Het Zoute te verkopen, of als een aanbod of een verzoek om aandelen van de Compagnie Het Zoute te kopen of er op in te tekenen of als een advies of een aanbeveling met betrekking tot dergelijke aandelen of enige aansporing om enige beleggingsactiviteit aan te gaan, in enige jurisdictie. De waarderingen gegeven aan de aandelen van de Compagnie Het Zoute zijn louter indicatief. Dit document heeft geen betrekking op de verdienste van enige beslissing door enige persoon of entiteit in verband met enige transactie noch op de prijs tegen dewelke een transactie zou moeten worden ondernomen en de Compagnie Het Zoute en Transaction R Belgique (Rothschild) doen geen uitspraak en uiten geen mening in verband daarmee.

Download hier: De Executive summary van het waarderingsrapport

 

 

 

Jaarverslag 2016

Op de Algemene Vergadering van 27 april 2016 heb ik de nieuwe strategie van de vennootschap toegelicht. Deze strategie is uitgewerkt door onze Raad van Bestuur en is gebaseerd op drie pijlers:

- een referentie worden op het gebied van de ontwikkeling van residentieel vastgoed van topkwaliteit in de Benelux en Frankrijk;

- de Royal Zoute Golf Club verder te blijven opwaarderen;

- het bestaande patrimonium actief beheren.

Om deze strategie uit te voeren heeft de Raad van Bestuur beslist om het managementteam te versterken, de projecten te versnellen door een beroep te doen op externe financiering, het aanbod te diversifiëren en allianties en/of samenwerkingsverbanden te overwegen.

Download hier: Het jaarverslag 2016