110 jaar compagnie

110 jaar compagnie

Compagnie Het Zoute

Op 1 mei 1908 sticht de familie Lippens de Compagnie Het Zoute. De naam van de onderneming gaat terug naar een streekeigen naam, die rechtstreeks verwijst naar de schorren, namelijk een "zoute schorre".

De familie Lippens wou via de creatie van de Compagnie Het Zoute dat de familiale eigendommen bundelen en anderzijds de versnippering tegen gaan van de ruimtelijke ordening in Knokke Het Zoute.

Versnippering van de ruimtelijke ordening tegengaan

Hermann-Joseph Stübben

Voor de realisatie van haar urbanistisch-architecturaal project deden Raymond en Maurice Lippens een beroep op de befaamde Duitse urbanist Hermann-Joseph Stübben.

Stübben maakte een eerste urbanisatieproject voor Het Zoute. Op basis daarvan werd een verkaveling uitgetekend en werden meteen stedenbouwkundige voorschriften opgesteld - een primeur voor die tijd. Na het bekomen van de verkavelingvergunningen, werden de loten grond verkocht. In de beginjaren van de Compagnie Het Zoute was het eerder uitzonderlijk dat de Compagnie zelf als bouwheer optrad. Haar rol was beperkt tot urbanistisch ontwerper en verkavelaar. In die beginjaren werden dus kavels verkocht, waarop de eigenaars dan zelf konden bouwen, mits inachtneming van de architecturale en urbanistische voorschriften uit het lastenboek van de Compagnie. Het doel van dat lastenboek was eenvoudig: zorgen dat een bepaalde kwaliteit in de bouwwerken werd gehandhaafd, en het bereiken en beschermen van een architecturale visie van "eenheid in verscheidenheid".

Hermann-Joseph Stübben
Hermann-Joseph Stübben

Een revolutionaire kijk op de ruimtelijke ordening van het zoute

De beginjaren

In de beginjaren bezat de Compagnie het Zoute ca. 1.100 ha gronden. Dat waren toen vnl. landbouwgronden en duingebieden. Dat alles vertegenwoordigde toen iets minder dan een kwart van het grondgebied van de toenmalige gemeente. Knokke, Het Kalf en De Oosthoek waren toen - begin twintigste eeuw - nog kleine dorpskernen met een gezamenlijke bevolking van hooguit een duizendtal inwoners.

Die voor die tijd revolutionaire kijk op de ruimtelijke ordening van een uniek gebied zoals Het Zoute - een dorp aan de kustlijn, palend aan een natuurgebied met die naam - heeft uiteindelijk geleid tot het hedendaagse Knokke: een enige badplaats, met een uitzonderlijke verwevenheid tussen natuur (de natuurgebieden Het Zwin en de Zwinbosjes), de recreatieve voorzieningen zoals de Golfclub en de Tennisclub en de typische Knokse bouwstijl van de villa's en andere wooneenheden.