Perscommuniqué Algemeen Directeur

Compagnie Het Zoute nv en zijn algemeen directeur, Philippe De Meestere als vaste vertegenwoordiger DM Projects BV, wensen te melden dat partijen in onderling overleg zijn overeengekomen hun samenwerking stop te zetten vanaf 30 april 2020.

Compagnie Het Zoute wenst Philippe te bedanken voor de service en inspanningen die hij de afgelopen jaren presteerde voor het bedrijf.

De raad van bestuur van Compagnie Het Zoute heeft aansluitend beslist om JVCON BV met vaste vertegenwoordiger Joris Vrielynck, die momenteel de functie vervult van directeur projectontwikkeling, aan te stellen als algemeen directeur vanaf 01 mei 2020.

Compagnie Het Zoute nv wenst Joris Vrielynck (vertegenwoordiger JVCON BV) alle succes toe in zijn nieuwe functie.