De strategie van Compagnie Het Zoute

De strategie van Compagnie Het Zoute

De strategie van Compagnie Het Zoute

De Compagnie Het Zoute wil zijn ambitie en strategie verder zetten als kwalitatieve vastgoedontwikkelaar.

De zoektocht naar nieuwe hoogwaardige projecten in de Benelux- en langsheen de Opaalkust op de Franse markt gaat onverminderd voort. Het management is momenteel het team aan het versterken om haar organische groei te versnellen en een beroep te doen op externe financiering. Een diversificatie in andere sectoren (retail, rusthuizen, studentenkoten, ...) kan worden overwogen, op voorwaarde dat dit zal gebeuren in samenwerking met gespecialiseerde partners.

De uitbating van de Royal Zoute Golf Club is de tweede corebusiness van de Compagnie. Vorig jaar werd de golfclub in een aparte businessunit geplaatst en zal de renovatie van de infrastructuur gebeuren in versneld tempo. Op deze manier zal de club weer één van de mooiste golfclubs van België worden. Naast de Golf club analyseert Compagnie Het Zoute de herontwikkelingsmogelijkheden van de tennis en is zij hiervoor in overleg met alle stakeholders.

Tot slot zal de Compagnie het patrimonium blijven beheren als een goede huisvader. Voor de fermettes wordt de eventuele verkoop beslist op basis van de marktopportuniteiten en hun rentabiliteit. De landbouwgronden, indien mogelijk rechtstreeks beheerd, blijven een grondreserve uitmaken die zal benut worden ten voordele van de vastgoedprojecten.

Royal Zoute Golf Club is de tweede corebusiness

In tweede instantie zal de vennootschap analyseren hoe ze kan zorgen voor externe groei bij de ontwikkeling van kwaliteitsvol residentieel vastgoed.

Het tweede element van de corebusiness van de Compagnie is en blijft ontegensprekelijk de uitbating van de Royal Zoute Golf Club. We zullen de renovatie van de infrastructuur versnellen om in de toekomst beter het hoofd te kunnen bieden aan de concurrentie. We zullen moeten analyseren hoe we onze knowhow het best kunnen benutten en kunnen toepassen op het beheer van andere golfclubs.

Het patrimonium van de Compagnie blijven beheren als een goede huisvader

Tot slot zullen we het patrimonium van de Compagnie blijven beheren als een goede huisvader. Wat de tennis betreft, zullen we analyseren wat de mogelijkheden zijn qua diversificatie in en rond de bestaande activiteiten. Voor de fermettes wordt er beslist op basis van de marktopportuniteiten en hun rentabiliteit. De landbouwgrond, indien mogelijk rechtstreeks beheerd, blijft een grondreserve uitmaken die we zullen benutten ten voordele van onze vastgoedprojecten.

In tegenstelling tot de vorige strategie, zijn we niet meer van plan om een patrimonium op te bouwen voor verhuur, maar zullen we ons concentreren op onze kernactiviteit, namelijk de ontwikkeling van vastgoed bestemd voor verkoop.

Mission Statement

Sinds haar ontstaan heeft de Compagnie Het Zoute zich tot doel gesteld vastgoedprojecten uit te bouwen gebaseerd op principes van kwaliteit en leefbaarheid. Dit doel werd en wordt nog steeds nagestreefd door speciale aandacht te besteden aan de architecturale en urbanistieke eigenschappen van de projecten en hun integratie in de omgeving.

Sinds 1908 is de Compagnie Het Zoute door elkeen daarvoor als een voortrekker beschouwd en heeft ze een reputatie kunnen opbouwen die in overeenstemming is met haar principes, zowel in België als inmiddels in Frankrijk, zoals u ook kunt lezen onder het punt 'strategie'. 

De Compagnie Het Zoute wenst ook in de toekomst deze doelstellingen te blijven waarmaken door een selectieve keuze van projecten.