De strategie van Compagnie Het Zoute

De strategie van Compagnie Het Zoute

De strategie van Compagnie Het Zoute

In 2015 besliste de Raad van Bestuur om de bedrijfsstrategie te herzien en te verfijnen.

Deze strategie werd in detail voorgesteld op de Algemene Vergadering van 27 april 2016.

De Compagnie Het Zoute wil een referentie worden op het gebied van vastgoedontwikkeling. De vennootschap zal zich toespitsen op residentieel vastgoed van topkwaliteit in de Benelux en op de Franse markt.

In de eerste plaats zal de Compagnie proberen om haar organische groei te versnellen door het management te versterken en een beroep te doen op externe financiering. Daarnaast behoort het tot de mogelijkheden om het aanbod uit te breiden met aanverwante functies en diensten. Een diversificatie in andere sectoren (retail, rusthuizen, studentenkoten, ...) zal worden overwogen, waarbij de voorkeur zal uitgaan naar samenwerkingsverbanden met specialisten.

Organische groei versnellen door het management te versterken

In tweede instantie zal de vennootschap analyseren hoe ze kan zorgen voor externe groei bij de ontwikkeling van kwaliteitsvol residentieel vastgoed.

Het tweede element van de corebusiness van de Compagnie is en blijft ontegensprekelijk de uitbating van de Royal Zoute Golf Club. We zullen de renovatie van de infrastructuur versnellen om in de toekomst beter het hoofd te kunnen bieden aan de concurrentie. We zullen moeten analyseren hoe we onze knowhow het best kunnen benutten en kunnen toepassen op het beheer van andere golfclubs.

Het patrimonium van de Compagnie blijven beheren als een goede huisvader

Tot slot zullen we het patrimonium van de Compagnie blijven beheren als een goede huisvader. Wat de tennis betreft, zullen we analyseren wat de mogelijkheden zijn qua diversificatie in en rond de bestaande activiteiten. Voor de fermettes wordt er beslist op basis van de marktopportuniteiten en hun rentabiliteit. De landbouwgrond, indien mogelijk rechtstreeks beheerd, blijft een grondreserve uitmaken die we zullen benutten ten voordele van onze vastgoedprojecten.

In tegenstelling tot de vorige strategie, zijn we niet meer van plan om een patrimonium op te bouwen voor verhuur, maar zullen we ons concentreren op onze kernactiviteit, namelijk de ontwikkeling van vastgoed bestemd voor verkoop.

Mission Statement

Sinds haar ontstaan heeft de Compagnie Het Zoute zich tot doel gesteld vastgoedprojecten uit te bouwen gebaseerd op principes van kwaliteit en leefbaarheid. Dit doel werd en wordt nog steeds nagestreefd door speciale aandacht te besteden aan de architecturale en urbanistieke eigenschappen van de projecten en hun integratie in de omgeving.

Sinds 1908 is de Compagnie Het Zoute door elkeen daarvoor als een voortrekker beschouwd en heeft ze een reputatie kunnen opbouwen die in overeenstemming is met haar principes, zowel in België als inmiddels in Frankrijk, zoals u ook kunt lezen onder het punt 'strategie'. 

De Compagnie Het Zoute wenst ook in de toekomst deze doelstellingen te blijven waarmaken door een selectieve keuze van projecten. 

Deze website maakt gebruik van cookies om uw surfervaring op deze website makkelijker te maken. Meer weten Verder gaan