De structuur van Compagnie het Zoute

De structuur van Compagnie het Zoute

Governance

De Advisory Board kwam in 2019 acht keer samen. De taak van de Advisory Board bestaat voornamelijk uit het interac-tief toezicht op de realisatie van het lopende businessplan en de implementatie van de strategie die door de Raad van Bestuur wordt vastgelegd. De agenda van de Advisory Board bevat onder meer een systematisch overzicht van de actuele prioriteiten, de follow up op operationeel en commercieel vlak van de geplande en in uitvoering zijnde projecten. De Advisory Board legt zich verder toe op de studie en voorbereiding van te nemen beslissingen inzake nieuwe projectmogelijkheden. Tevens is er een regelma-tige opvolging van de liquiditeit- en resultaatprognoses. De Advisory Board heeft geen uitvoerende functie.

De Raad van Bestuur is in 2019 vier keer bijeengekomen.

In 2019 heeft het Auditcomité twee keer vergaderd om met name de bevindingen van de Commissaris te bespreken en om de interne controleprocedures evenals diverse materies met betrekking tot de financiën te bestuderen. Ook de opvolging van de ‘one-to-one’ regel gebeurt door het Auditcomité. Het Auditcomité heeft regelmatig contact met de Commissaris en bestudeert met deze laatste de punten die tot zijn bevoegdheid behoren.

Het Benoemings- en Remuneratiecomité is vier keer bijeen gekomen om te beraadslagen en voorstellen te formuleren over de materies die eraan toevertrouwd zijn, met name de samenstelling van de Raad van Bestuur, het remunera-tiebeleid en de governance

Raad van Bestuur

Voorzitter:

Cheniclem Private Equity N.V.
Vertegenwoordigd door: Bernard Jolly

 

Leden van de Raad:

Didier de Crombrugghe de Looringhe

Alain Devos B.V.
Vertegenwoordigd door: Alain Devos

Pierre Lebbe

Paul-Evence Coppée

Natacha Lippens

Corpar N.V.
Vertegenwoordigd door: Baudouin Jolly

Philippe Van de Vyvere

Gino De Raedt

BRIX & CO B.V. (BRIXadvice)
Vertegenwoordigd door: Patricia Laureys

Hudico N.V.
Vertegenwoordigd door: Didier t'Serstevens

FreeBe B.V.
Vertegenwoordigd door: Sophie Malarme-Lecloux

MarcVH-Consult B.V.
Vertegenwoordigd door: Marcus van Heddeghem

 

Ere-voorzitter:

Graaf Maurice Lippens

 

Directie

Algemeen Directeur:

JVCON B.V.
Vertegenwoordigd door: Joris Vrielynck

Directeur Financiën en Administratie:


Catherine Corthals

Auditcomité

Voorzitter:

Baron Didier de Crombrugghe de Looringhe

Bestuurders:

FreeBe B.V.
Vertegenwoordigd door: Sophie Malarme-Lecloux

Corpar N.V.
Vertegenwoordigd door: Baudouin Jolly

Paul-Evence Coppée

Benoemings- en Remuneratie comité

Voorzitter:

Alain Devos B.V.
Vertegenwoordigd door: Alain Devos

Bestuurders:

MarcVH-Consult B.V.
Vertegenwoordigd door: Marcus Van Heddeghem

Hudico N.V.
Vertegenwoordigd door: Didier t’Serstevens

Pierre Lebbe

FreeBe B.V.
Vertegenwoordigd door: Sophie Malarme-Lecloux

Advisory Board

Voorzitter:

MarcVH-Consult B.V.
Vertegenwoordigd door: Marcus Van Heddeghem

Bestuurders:

Cheniclem Private Equity N.V.
Vertegenwoordigd door: Bernard Jolly

Gino De Raedt

Natacha Lippens

Alain Devos B.V.
Vertegenwoordigd door: Alain Devos

FreeBe B.V.
Vertegenwoordigd door: Sophie Malarme-Lecloux

Algemeen directeur:

JVCON B.V.
Vertegenwoordigd door: Joris Vrielynck

Directeur Financiën en Administratie:


Catherine Corthals

Royal Zoute Golf Club

Bestuurders:

Cheniclem Private Equite N.V.
Vertegenwoordigd door: Bernard Jolly

MarcVH-Consult B.V.
Vertegenwoordigd door: Marcus Van Heddeghem

Pierre Lebbe

Alain Devos B.V.
Vertegenwoordigd door: Alain Devos

Philippe Van de Vyvere

Commissaris

Ernst & Young:

Vertegenwoordigd door Paul Eelen