De structuur van Compagnie het Zoute

De structuur van Compagnie het Zoute

Governance

De Advisory Board kwam in 2018 zeven keer samen. De taak van de Advisory Board bestaat voornamelijk uit het interactief toezicht op de realisatie van het lopende businessplan en de implementatie van de strategie die door de Raad van Bestuur wordt vastgelegd. De agenda van de Advisory Board bevat onder meer een systematisch overzicht van de actuele prioriteiten, de follow up op operationeel en commercieel vlak van de geplande en in uitvoering zijnde projecten. De Advisory Board legt zich verder toe op de studie en voorbereiding van te nemen beslissingen inzake nieuwe projectmogelijkheden. Tevens is er een regelmatige opvolging van de liquiditeit- en resultaatprognoses.
De Advisory Board heeft geen uitvoerende functie.

De Raad van Bestuur is in 2018 vier keer bijeengekomen.

In 2018 heeft het Auditcomité twee keer vergaderd om met name de bevindingen van de Commissaris te bespreken en om de interne controleprocedures evenals diverse materies met betrekking tot de financiën te bestuderen. Ook de opvolging van de ‘one-to-one’ regel gebeurt door het Auditcomité. Het Auditcomité heeft regelmatig contact met de Commissaris en bestudeert met deze laatste de punten die tot zijn bevoegdheid behoren.

Het Benoemings- en Remuneratiecomité is drie keer bijeen gekomen om te beraadslagen en voorstellen te formuleren over de materies die eraan toevertrouwd zijn, met name de samenstelling van de Raad van Bestuur, het remuneratiebeleid en de governance.

Raad van Bestuur

Voorzitter:

Cheniclem Private Equity N.V.
Vertegenwoordigd door: Bernard Jolly

 

Leden van de Raad:

Baron Didier de Crombrugghe de Looringhe

Alain Devos B.V.B.A.
Vertegenwoordigd door: Alain Devos

Pierre Lebbe

Paul-Evence Coppée

Natacha Lippens

Corpar N.V.

Vertegenwoordigd door: Baudouin Jolly

Philippe Van de Vyvere

Gino De Raedt

Graaf Alexandre Lippens

Hudico N.V.
Vertegenwoordigd door: Didier t'Serstevens

Dhaenens-Weyn Consult B.V.B.A.
Vertegenwoordigd door: Marie-Thérèse Dhaenens-Weyn

MarcVH-Consult B.V.B.A.
Vertegenwoordigd door: Marcus van Heddeghem

Ere-voorzitter: Graaf Maurice Lippens 

Directie

Philippe De Meestere

Algemeen directeur (DM Projects B.V.B.A.)

Joris Vrielynck

Directeur Projectontwikkeling (JVCon)

Auditcomité

Voorzitter:

Baron Didier de Crombrugghe de Looringhe

Bestuurders:

Dhaenens-Weyn Consult B.V.B.A.
Vertegenwoordigd door: Marie-Thérèse Dhaenens-Weyn
Corpar N.V.
Vertegenwoordigd door: Baudouin Jolly

Paul-Evence Coppée

Benoemings- en Remuneratiecomité

Voorzitter:

Cheniclem Private Equity N.V.
Vertegenwoordigd door: Bernard Jolly

Bestuurders:

Hudico N.V.
Vertegenwoordigd door: Didier t'Serstevens

Alain Devos B.V.B.A.
Vertegenwoordigd door: Alain Devos

Dhaenens-Weyn Consult B.V.B.A.
Vertegenwoordigd door: Marie-Thérèse Dhaenens-Weyn

MarcVH-Consult B.V.B.A.
Vertegenwoordigd door: Marcus Van Heddeghem

Advisory Board

Voorzitter:

MarcVH-Consult B.V.B.A.
Vertegenwoordigd door: Marcus Van Heddeghem

Bestuurders:

Pierre Lebbe

Alain Devos B.V.B.A.
Vertegenwoordigd door: Alain Devos

Dhaenens-Weyn Consult B.V.B.A.
Vertegenwoordigd door: Marie-Thérèse Dhaenens-Weyn

Algemeen directeur:

DM Projects B.V.B.A.
Vertegenwoordigd door: Philippe De Meestere

Directeur Projectontwikkeling:

JVCon B.V.B.A.
Vertegenwoordigd door: Joris Vrielynck

Directeur Financiën en Administratie:

 

Royal Zoute Golf Club

Bestuurders:

Cheniclem Private Equite N.V.
Vertegenwoordigd door: Bernard Jolly

MarcVH-Consult B.V.B.A.
Vertegenwoordigd door: Marcus Van Heddeghem

Pierre Lebbe

Alain Devos B.V.B.A.
Vertegenwoordigd door: Alain Devos

Philippe Van de Vyvere

Commissaris

Ernst & Young:

Vertegenwoordigd door Paul Eelen

Deze website maakt gebruik van cookies om uw surfervaring op deze website makkelijker te maken. Meer weten Verder gaan