ontspanning

Disclaimer

 

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend.  Compagnie Het Zoute is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie op deze website.

 

E-mails, juridische documenten, procedures, bedrijfsdocumenten, policies, contracten en alle bijlagen afkomstig van Compagnie Het Zoute zijn vertrouwelijk en/of onderworpen aan copyright of andere wetsbepalingen en zijn enkel bestemd voor de opdrachtgever of de adressant in het geval van e-mailverkeer.  Als een e-mail per vergissing wordt ontvangen, is elke publicatie, gehele of gedeeltelijke reproductie, kopie, distributie of andere verspreiding ervan ten strengste verboden.  In ons privacy beleid kan u alle details inzake gegevensbescherming en gegevensbeveiliging consulteren.