ontspanning

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend.

Compagnie Het Zoute, Prins Filiplaan 53, 8300 Knokke-Heist, KBO 0405.190.378 en haar verbonden ondernemingen (hier gezamenlijk aangeduid als ‘Compagnie Het Zoute’), besteedt veel aandacht en zorg aan haar website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, nauwkeurig, correct en actueel mogelijk is. Compagnie Het Zoute behoudt het recht om de inhoud van de website te kunnen wijzigen. Tik- en drukfouten of vergissingen kunnen ondanks alle inspanningen niet altijd voorkomen worden. Als de informatie die u op de website vindt tekortkomingen vertoont, zal Compagnie Het Zoute het zo snel mogelijk aanpassen indien u contact opneemt met de beheerder van de website. Gebruik hiervoor ons contactformulier om uw eventuele onjuistheden te melden. De website van Compagnie Het Zoute bevat hyperlinks die verwijzen naar onze projecten, patrimonium, Compagnie Immobilière D’Hardelot, Royal Zoute Golf Club en de Royal Zoute Tennis Club, Duinhof Holidays en e-mailadressen: marketing@zoute.be, magazine@zoute.be, cie@zoute.be.

 

GDPR

Compagnie Het Zoute wil de veiligheid van uw persoonlijke gegevens verzekeren. Op 27 april 2016 werd er in het Europees parlement een nieuwe regelgeving goedgekeurd die bedoeld is om persoonlijke gegevens beter en gelijkmatiger te beschermen voor individuen binnen de Europese Unie. De regelgeving ‘GDPR’ treedt in voegen op 25 mei 2018. De verwerkingsverantwoordelijke Compagnie Het Zoute, Prins Filiplaan 53, 8300 Knokke-Heist, KBO 0405.190.378, en haar verbonden ondernemingen (hier gezamenlijk aangeduid als ‘Compagnie Het Zoute’), willen conform zijn met de nieuwe, verstrengde eisen.

 

Compagnie Het Zoute treedt op als verwerkingsverantwoordelijke en verzamelt uw persoonsgegevens via meerdere kanalen:

 • Via onze projectwebsite waarbij de klanten zich bewust registreren voor het ontvangen van informatie over onze projecten

 • Telefonisch indien de klanten informatie wensen te ontvangen

 • Via e-mail indien de klanten vragen om informatie te ontvangen

 • Sollicitanten: via e-mail of telefonisch voor wervings- & selectieprocedures

 

Procedure voor dataverzameling en -opslag van persoonlijke gegevens:

 • Geïnteresseerden of potentiële klanten kunnen zich per project registreren via onze project of corporate website indien ze meer informatie wensen te ontvangen

 • Op het moment dat een persoon zich registreert verbindt hij/zij zich tot het delen van zijn/haar gegevens met Compagnie Het Zoute

 • Compagnie Het Zoute houdt alle gegevens zorgvuldig bij in een database

 • De persoonsgegevens kunnen aan derden worden gegeven die actief werken op een vastgoedproject (makelaar, klantenbegeleider, aannemer,…)

 • Een persoon kan zich bewust voor één bepaald project registreren. Deze persoon zal dan ook enkel gericht informatie krijgen waarvoor hij/zij zich heeft geregistreerd

 

Doeleinden verzameling gegevens:

 • Gericht informatie verschaffen over het project/gebouw/grond

 • Nieuwsbrieven en magazines van Compagnie Het Zoute via e-mail en/of per post

 • Marketing gerelateerde analyses

 • Sollicitanten: Gegevens en bijkomende documenten worden verwerkt om te bepalen of de persoon in aanmerking komt voor een functie binnen Compagnie Het Zoute en om eventueel contact op te nemen voor kennismakingsgesprek. Wervings- en selectieprocedures bestaan uit het vergelijken van gegevens van de sollicitanten met de vacatures en de daarbij behorende kwalificaties. Gegevens over betreffende sollicitanten kunnen binnen Compagnie Het Zoute doorgegevens worden indien de sollicitant eventueel ook in aanmerking zou komen voor een andere functie. Als een sollicitant aangenomen wordt, kunnen verkregen persoonsgegevens worden verwerkt voor administratieve doeleinden en voor het opstellen van een arbeidscontract.

 

Mogelijke verzameling gegevens:

De volgende gegevens kunnen opgevraagd worden:

 • Naam

 • Achternaam

 • E-mailadres

 • Telefoonnummer

 • Gsm-nummer

 • Via welk medium ze tot bij ons terecht gekomen zijn

 • Leeftijdscategorie

 • Interesse in welk type vastgoed

 • Prijscategorie

 • Sollicitanten: Naam, Achternaam, E-mailadres, Telefoonnummer, Gsm-nummer, geslacht, geboortedatum, burgerlijke staat, hobby's, rijbewijs, taal, opleiding, stages, arbeidsgeschiedenis, foto en indien uitvoering arbeidscontract bijkomend een rijksregisternummer.

 

Beperkte bewaartermijn:

De gegevens kunnen voor een langere periode worden bewaard voor marketing gerelateerde doeleinden zoals nieuwsbrieven indien een project nog niet is uitverkocht. Na afloop van het project worden enkel de demografische en -geografische gegevens bijgehouden voor het targetten van nieuwe klanten.

Sollicitanten: Gegevens zoals: Naam, Achternaam, E-mailadres, Telefoonnummer, Gsm-nummer, geslacht, geboortedatum, burgerlijke staat, hobby's, rijbewijs, taal, opleiding, stages, arbeidsgeschiedenis, foto kunnen voor een langere periode worden bewaard.

 

Rechten:

U heeft te allen tijde het recht om uw gegevens in te zien, aan te passen of te laten wissen. Tevens heeft u het recht om een bezwaar in te dienen tegen gegevensoverdraagbaarheid (Sollicitanten: zie Doeleinden verzameling gegevens).

 

Contact:

U kan steeds terecht met vragen of klachten bij de functionaris van gegevensbescherming van Compagnie Het Zoute, marketing@zoute.be, T.: +32 (0)50 62 11 11.

 

U heeft ook het recht klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, commission@privacycommission.be.