Corporate

Alles over ons

Strategie Financieel Structuur

De strategie

Eind 2020 werd een ambitieus 5 jaren business plan gepresenteerd en goedgekeurd door de Raad van Bestuur. Om de onderneming te doen groeien dient er verder geïnvesteerd te worden in de aankoop van nieuwe projectgronden. Een investeringsplan met de juiste verhouding tussen lange -en korte doorlooptermijn, kleine en grote projecten en voldoende diversiteit in product (eerste of tweede verblijf) en geografische ligging (kust of binnenland).

Om de vooropgestelde groei te kunnen waarmaken dient de equipe verder uitgebreid en geprofessionaliseerd te worden zodoende de gedane grondinvesteringen ook voldoende snel te kunnen omzetten in een kwalitatief product. Deze investeringen in human capital zullen in een latere fase hun vruchten afleveren. Verder behelst het plan een volledige heropfrissing van het merk ‘Compagnie Het Zoute’. Een sterk merk met een zeer hoge intrinsieke waarde door haar historische realisaties.

Eén jaar na goedkeuring van het plan is het zinvol even terug te kijken hoe ver we staan in het uitrollen ervan.  In 2021 werden een aantal nieuwe acquisities afgerond. Zo hebben we onze portefeuille in België versterkt door het nemen van een participatie in een groepswoningbouwproject in de gemeente Lievegem nabij Gent voor circa 116 wooneenheden, het ondertekenen van een aankoopoptie voor een groepswoningbouwproject in de gemeente Wilrijk nabij Antwerpen voor circa 25 wooneenheden en de aankoop van 1,5 ha grond gelegen aan de afrit van de ring RO te Wemmel nabij Brussel. Deze laatste locatie is zowel geschikt deels voor wonen en deels voor logistiek.

In Nederland konden we onze strategische portefeuille in Cadzand uitbreiden met 3 nieuwe gronden gelegen op de boulevard de Wielingen, samen goed voor een 34-tal exclusieve wooneenheden (Cesant/Catsant).

Verder hebben we in consortium met onze partner Van der Poel een terrein van circa 11 ha grond gelegen aan een bestaand golfterrein in de gemeente Melissant onder optie kunnen leggen, een terrein geschikt voor de ontwikkeling van circa 100 vakantiewoningen.

In Frankrijk tot slot merken we een stijgende interesse van de lokale en Franse bevolking in de Opaalkust, signaal om onze activiteiten daar versneld een boost te geven. Afgelopen jaar werd de vergunningsaanvraag ingediend voor een appartementsgebouw met 24 appartementen (Les Sternes II) en werden de plannen opgestart voor nog een 4 tal bijkomende projecten (Ruban Bleu II,III,IV, Miramar, Clos Dus Tennis) voor samen meer dan 110 units.

Uit bovenstaande opsomming blijkt alvast dat het plan wel degelijk geactiveerd is. Er worden nieuwe gronden aangekocht op verschillende plaatsen voor verschillende producten en voor verschillende doelgroepen, een gerichte diversificatie die de risico’s dient te spreiden maar met harmonieuze levenskwaliteit als rode draad doorheen de projecten.

Om nog meer nieuwe acquisities te kunnen doen en om de grond versneld te ontwikkelen dienen we het team nog verder te versterken in 2022. In 2021 hebben we Carine, Florence, Ilse, Bert, Anthony en Olivier kunnen verwelkomen en in 2022 hopen we nog een 4-tal extra mensen te enthousiasmeren voor ons project. Het vinden van de juiste mensen is cruciaal in de vastgoedsector waar er momenteel een echte ‘war on talent’ heerst.

Tot slot zijn we begin 2021 van start gegaan met de rebranding van het merk Compagnie het Zoute, een marketingplan met 2 luiken: de merkpositionering en de digitale marketing.

We hebben een duidelijke positionering ontwikkeld die zich heeft vertaald in de allereerste baseline in onze geschiedenis: Harmony in Living – Since 1908. Deze baseline vat perfect samen wat we willen creëren en verkopen: een harmonieuze verwevenheid tussen wonen, natuur en ontspanning, die alle materiële luxe overstijgt. Deze positionering gebruiken we als vertrekpunt, als rode draad voor elk (project) verhaal dat we willen vertellen. Op deze wijze creëren we een eenduidig en nog sterker merk. Het gevolg is ook dat Compagnie Het Zoute veel sterker zal uitgespeeld worden als merk wanneer het over projecten gaat. De projectnaam wordt ondergeschikt aan Compagnie Het Zoute. Dit is een sterk punt van differentiatie op de project ontwikkelingsmarkt.

Deze positionering heeft zich ook vertaald in een nieuwe stijl die soberder maar klasse voller en harmonieuzer is en waarbij er op gerichte tijden, met oude beelden, zal worden gerefereerd naar ons rijke succesvolle verleden.

Het tweede terrein is het digitale. Hier kampten we met een belangrijke achterstand. De analyse, strategie en planning werden opgesteld en momenteel zijn we volop in uitvoering. In 2022 zal De Compagnie Het Zoute website compleet evolueren van een statische vitrine naar een gepersonaliseerde website. De website zal geoptimaliseerd zijn om een maximum aan leads te genereren wat voorheen niet het geval was.

Kortom, het plan wordt stap voor stap tot uitvoering gebracht met als doel om meer waarde te creëren voor al onze stakeholders.

Het jaarverslag 2023

Het jaarverslag 2023

Download hier

Financieel

Proces verbaal van de algemene vergadering 24 april 2024

Download hier

Het jaarverslag 2023

Download hier

Gewone Algemene Vergadering op 24 april 2024: agenda – inschrijvingsformulier - volmacht

Download hier

Informatie voor de aandeelhouders bericht van 25 oktober 2023

Download hier

Proces verbaal van de algemene vergadering 26 april 2023

Download hier

Het jaarverslag 2022

Download hier

Informatie voor de aandeelhouders bericht van 7 november 2022

Download hier

Proces verbaal van de algemene vergadering 27 april 2022

Download hier

Het jaarverslag 2021

Download hier

Waarderingsrapport van 6 december 2021

Download hier

Financiële informatie van 21 oktober 2021

Download hier

Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering over de geconsolideerde cijfers 2021

Download hier

Proces verbaal van de gewone algemene vergadering van 28 april 2021

Download hier

Het jaarverslag 2020

Download hier

Financiële informatie van 2 oktober 2020

Download hier

Proces verbaal van de gewone algemene vergadering van 22 april 2020

Download hier

Het jaarverslag 2019

Download hier

Financiële informatie van 25 november 2019

Download hier

Het jaarverslag 2018

Download hier

Financiële informatie van 5 november 2018

Download hier

Het jaarverslag 2017

Download hier

Financiële informatie van 27 november 2017

Download hier

De Executive summary van het waarderingsrapport van 16 augustus 2017

Download hier

Het jaarverslag 2016

Download hier

Governance charter

Download hier

Dealing code

Download hier

Structuur

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is in 2022 vijf keer bijeengekomen.

Voorzitter

Cheniclem N.V.
Vertegenwoordigd door: Bernard Jolly

Bestuurders

MarcVH-Consult B.V.
Vertegenwoordigd door Marcus Van Heddeghem

Natacha Lippens

FreeBe B.V.
Vertegenwoordigd door: Sophie Lecloux

Patenco B.V.
Vertegenwoordigd door: Patricia Laureys

Alain Devos B.V.
Vertegenwoordigd door: Alain Devos

Baron Didier de Crombrugghe de Looringhe

Gino De Raedt

Philippe Van de Vyvere

Corpar N.V.
Vertegenwoordigd door: Baudouin Jolly

Hudico N.V
Vertegenwoordigd door: Didier t’Serstevens

Pierre Lebbe

Paul-Evence Coppée

Advisory Board

De Advisory Board kwam in 2022 tien keer samen. De taak van de Advisory Board bestaat voornamelijk uit het interactief toezicht op de realisatie van het lopende businessplan en de implementatie van de strategie die door de Raad van Bestuur wordt vastgelegd. De agenda van de Advisory Board bevat onder meer een systematisch overzicht van de actuele prioriteiten, de follow up op operationeel en commercieel vlak van de geplande en in uitvoering zijnde projecten. De Advisory Board legt zich verder toe op de studie en voorbereiding van te nemen beslissingen inzake nieuwe projectmogelijkheden. Tevens is er een regelmatige opvolging van de liquiditeit- en resultaatprognoses. De Advisory Board heeft geen uitvoerende functie.

Voorzitter

MarcVH-Consult B.V.
Vertegenwoordigd door: Marcus Van Heddeghem

Bestuurders

Cheniclem N.V.
Vertegenwoordigd door: Bernard Jolly

Gino De Raedt

Natacha Lippens

Alain Devos B.V.
Vertegenwoordigd door: Alain Devos

FreeBe B.V.
Vertegenwoordigd door: Sophie Lecloux

Auditcomité

In 2022 heeft het Auditcomité drie keer vergaderd om met name de bevindingen van de Commissaris te bespreken en om de interne controleprocedures evenals diverse materies met betrekking tot de financiën en de ESG-aspecten te bestuderen. Ook de opvolging van de ‘one-to-one’ regel gebeurt door het Auditcomité. Het Auditcomité heeft regelmatig contact met de Commissaris en bestudeert met deze laatste de punten die tot zijn bevoegdheid behoren.

Voorzitter

Baron Didier de Crombrugghe de Looringhe

Bestuurders

FreeBe B.V.
Vertegenwoordigd door: Sophie Lecloux

Corpar N.V.
Vertegenwoordigd door: Baudouin Jolly

Paul-Evence Coppée

Benoemings- en Remuneratiecomité

Het Benoemings- en Remuneratiecomité is twee keer bijeen gekomen om te beraadslagen en voorstellen te formuleren over de materies die eraan toevertrouwd zijn, met name de samenstelling van de Raad van Bestuur, het remuneratiebeleid en de governance.

Voorzitter

Alain Devos B.V.
Vertegenwoordigd door: Alain Devos

Bestuurders

MarcVH-Consult B.V.
Vertegenwoordigd door: Marcus Van Heddeghem

Hudico N.V.
Vertegenwoordigd door: Didier t’Serstevens

Pierre Lebbe

FreeBe B.V.
Vertegenwoordigd door: Sophie Lecloux

Directie

Algemeen Directeur

JVCON B.V.
Vertegenwoordigd door: Joris Vrielynck

Directeur Financiën en Administratie

Catherine Corthals