Wanneer wonen, natuur en recreatie in harmonie zijn.

Al bijna 115 jaar is Compagnie Het Zoute een referentie in Knokke voor projecten met aandacht voor wooncomfort binnen én buiten de woning. Met een aanpak waarvan de essentie vandaag nog belangrijker en actueler is dan ooit, creëren we op onvergelijkbare wijze een symbiose van wonen, natuur en recreatie. Aan de kust en in het binnenland.

Knokke-Zoute zou vandaag niet zijn wat het is zonder Compagnie Het Zoute. Van bij de allereerste urbanisatie beklemtoonden we de relatie met de natuur. De visie was duidelijk. De typische kronkelende smalle paadjes en straten tussen de tuinen van de villa’s maakten daar toen al deel van uit en vormden het canvas voor de verdere architecturale vorming van Knokke.

Op organische wijze ontstond de Knokse bouwstijl die de binnen- en buitenwereld met elkaar verbindt, met erkers, gezellige zithoekjes en overdekte portalen. Rust en comfort stonden centraal. De visionaire kijk op de ruimtelijke ordening heeft uiteindelijk geleid tot het Knokke-Zoute van vandaag: een enige badplaats met een uitzonderlijke verwevenheid tussen natuur, de recreatieve voorzieningen en de typische Knokse bouwstijl. Een plek waar het heerlijk fietsen en kuieren is, waar een uniek natuurgebied rust brengt en waar er tal van ontspanningsmogelijkheden zijn.

Sinds 1908

De geschiedenis van Compagnie Het Zoute gaat terug tot 1908. De bekende architect Joseph Stübben ontwikkelde toen, in opdracht van de Compagnie, een eerste urbanisatieproject voor Het Zoute. Op basis daarvan werd een verkaveling uitgetekend en werden stedenbouwkundige voorschriften opgesteld, een primeur voor die tijd. Het doel was eenduidig: het handhaven van kwaliteit in bouwwerken en het bereiken en beschermen van een architecturale visie van 'eenheid en verscheidenheid'. Al snel bleek dat het wettelijke kader om deze voorschriften te handhaven, ontbrak.

Daarom werd beslist bij iedere verkoop specifieke voorwaarden op te leggen aan de kopers. De voorschriften werden minutieus beschreven, zoals het gebruik van witte verf, het gebruik van rode dakpannen, de afstanden tussen buitengevels en perceelgrenzen, de maximale bouwoppervlakte, enzovoort.

Het zijn deze voorwaarden die Het Zoute zijn eigen specifieke identiteit gaven. Nergens elders aan de Belgische kust waren de bouwvoorschriften zo duidelijk en zo streng als in Het Zoute. Esthetiek speelde hierin een cruciale rol.

"We zien onze projecten niet als een eerste verblijf of buitenverblijf: bij elk verblijf moet je een vakantiegevoel hebben.”

— Joris Vrielynck, CEO van Compagnie Het Zoute

Harmony in Living

Het werkterrein van Compagnie Het Zoute is de laatste kwarteeuw uitgedeind van Knokke naar Hardelot, Cadzand en Zeeland. En sinds een paar jaar zijn we ook het binnenland ingetrokken. De rode draad lijkt onderbroken maar niets is minder waar. De visie is nog nooit zo duidelijk geweest. Wij creëren uitzonderlijke woonplaatsen. “We zien onze projecten niet als een eerste verblijf of een buitenverblijf: bij elk verblijf moet je een vakantiegevoel hebben. We creëren plekken waar je kan herbronnen, waar je energie vindt door rust, verbondenheid met de natuur, de omgeving en waar ontspanning vlakbij is”, zegt Joris Vrielynck, CEO van Compagnie Het Zoute.

En wat die ontspanning betreft, zijn wij – net als in het verleden met de golf, de minigolf en de tennis in Knokke – de voortrekker. Als Cadzand vandaag een prachtige jachthaven heeft, dan is dat mede aan de Compagnie te danken. Een harmonieuze verwevenheid tussen wonen, natuur en ontspanning is wat onze projectontwikkelingen drijft. We overstijgen materiële luxe en zorgen voor rust, beleving, comfort en ontspanning. Samengevat “Harmony in Living”. Daarvoor staan we al ruim 100 jaar.

Een uitzonderlijk project in het hart van Kortrijk

Met zijn betoverende, groene omgeving en rijke geschiedenis onderscheidt LOOF zich als een buitengewoon project in het hart van Kortrijk. Uiteenlopende gebouwen, ontwikkeld in verschillende fasen en doordrenkt met een verfijnde en doordachte architectuur, vloeien naadloos over in de weelderige parktuin die het woondomein omringt.

Dit zeldzame project omarmt zowel binnen als buiten een verfijnde en doordachte architectuur, waarbij Italiaanse- natuursteen de toon zet en het summum van wooncomfort wordt bereikt. De gigantische terrassen met dubbele oriëntatie, zorgen voor een lichtrijk appartement en uitgestrekt uitzicht over het omringende landschap.

De geschiedenis van Compagnie Het Zoute

Op 1 mei 1908 sticht de familie Lippens de Compagnie Het Zoute. Diverse leden van deze familie behoren tot de oprichters. De dagelijkse leiding is in handen van twee neven: Raymond en Maurice Lippens. De naam van de onderneming gaat terug naar een streekeigen naam, die rechtstreeks verwijst naar de schorren, namelijk een "zoute schorre".

De dubbele hoofdbedoeling van de creatie van de Compagnie Het Zoute was enerzijds om een versnippering van de eigendommen van de familie te voorkomen en anderzijds een versnippering tegen te gaan van de ruimtelijke ordening in Knokke Het Zoute. Evenzeer speelde immers al van in die begindagen van de Compagnie Het Zoute een urbanistisch-architecturale visie mee, met name het beschermen van het unieke Knokse landschap. Naast de familie Lippens was er ook nog de familie Piers de Raveschoot, die initieel ook mee in het aandeelhouderschap stapte, omdat ook zij diverse landeigendommen in Knokke bezat. Later zou deze familie haar belang in de Compagnie verminderen, maar deze onderneming werd in 1931 dan weer versterkt door de fusie ervan met een aantal kleine vennootschappen, die alle in handen waren van de familie Lippens en een aantal verwante families. In de loop der tijden zou het aantal families dat betrokken is bij de Compagnie Het Zoute nog verder uitbreiden.

Een nieuw gezondheidsideaal ingevoerd door de Britten

Het feit dat een vastgoedonderneming zoals de Compagnie Het Zoute in het begin van de twintigste eeuw werd opgericht, was geen uitzonderlijke gebeurtenis. Eerder integendeel. Op het einde van de negentiende eeuw ontstond zowat overal in Europa een voor die tijd nieuw gezondheidsideaal, waarbij de kuststreken, dankzij onder meer de gezonde zeelucht, een nieuw toevluchtsoord werden. Bijna alle badplaatsen tussen de Waddeneilanden in het noorden en de Seine in het zuiden, hebben in die periode een belangrijke invloed ondergaan van Britse onderdanen, die zich langs die kustlijn, "op het continent" gingen vestigen. Zo ontstond er een kleine maar niet onbelangrijke Britse kolonie in het Brugse. Deze uitgeweken Britten importeerden haast vanzelfsprekend hun nationale sporten zoals tennis en golf naar de andere kant van de Noordzee. Ook is er nog steeds een Anglicaans kerkje in Knokke aan de Zoutelaan.

 

Aangezien de familie Lippens gronden bezat in Knokke, zag ze er meteen de "toerisme"-mogelijkheden van in. In die tijd was toerisme, voor het grote publiek althans, nog een onbekende uitdrukking. De familie Lippens ontplooide meteen een aantal initiatieven en werkte mee aan de aanleg van de Royal Golf Het Zoute, dat meteen één van de oudste, tevens mooiste golfterreinen van het Europese continent werd. Ook werden de tennisvelden van de Tennisclub in het Zoute aangelegd. Als vanzelfsprekend volgden daaruit het aanleggen van verkavelingen. Dezelfde dynamiek als in Knokke trof men elders aan, zoals onder meer in De Haan, Hardelot en Le Touquet.

Eenheid in verscheidenheid

Voor de realisatie van haar urbanistisch-architecturaal project deden Raymond en Maurice Lippens een beroep op de befaamde Duitse urbanist Hermann-Joseph Stübben. Deze toonaangevende stedenbouwkundige was in het begin van de twintigste eeuw een veel gevraagd ontwerper. Zo tekende hij de Concessie te De Haan, de villawijk in Duinbergen, en werkte hij tal van andere projecten uit in Brussel, o.m. in opdracht van Koning Leopold II, zoals onder meer het Ter Kamerenbos en de Tervurenlaan.

Stübben maakte een eerste urbanisatieproject voor Het Zoute. Op basis daarvan werd een verkaveling uitgetekend en werden meteen stedenbouwkundige voorschriften opgesteld - een primeur voor die tijd. Na het bekomen van de verkavelingvergunningen, werden de loten grond verkocht. In de beginjaren van de Compagnie Het Zoute was het eerder uitzonderlijk dat de Compagnie zelf als bouwheer optrad. Haar rol was beperkt tot urbanistisch ontwerper en verkavelaar. In die beginjaren werden dus kavels verkocht, waarop de eigenaars dan zelf konden bouwen, mits inachtneming van de architecturale en urbanistische voorschriften uit het lastenboek van de Compagnie. Het doel van dat lastenboek was eenvoudig: zorgen dat een bepaalde kwaliteit in de bouwwerken werd gehandhaafd, en het bereiken en beschermen van een architecturale visie van "eenheid in verscheidenheid".

Die voor die tijd revolutionaire kijk op de ruimtelijke ordening van een uniek gebied zoals Het Zoute - een dorp aan de kustlijn, palend aan een natuurgebied met die naam - heeft uiteindelijk geleid tot het hedendaagse Knokke: een enige badplaats, met een uitzonderlijke verwevenheid tussen natuur (de natuurgebieden Het Zwin en de Zwinbosjes), de recreatieve voorzieningen zoals de Golfclub en de Tennisclub en de typische Knokse bouwstijl van de villa's en andere wooneenheden.

Ook kerken, een waterzuiveringsinstallatie en een vliegveld

Het feit dat een privé-onderneming instond voor de vormgeving en inrichting van een gemeente - toen nog een dorp - als Knokke Het Zoute, was op het einde van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw de normale manier van werken. "Stedenbouwkundige verordeningen" en "ruimtelijke ordening" waren begrippen die nog niet geboren waren. In die periode waren tal van ondernemingen als de Compagnie Het Zoute actief. Om het in hedendaagse taal uit te drukken, bouwde de Compagnie een "resort", zoals dat ook gebeurde in bijvoorbeeld De Haan - met de Concessie.

De Compagnie nam haar rol ook heel ernstig. Zo bouwde zij enkele kerken, een zwembad en werkte zij ook mee aan de aanleg van het vliegveld (dat van 1929 tot in 1959 in gebruik bleef). In de idee van het resort pasten ook initiatieven zoals het befaamde concours hippique en de zeebaden. Trouwens niet al die initiatieven waren winstgevend. Sommige waren chronisch verlieslatend, zoals bijvoorbeeld het beheer en het onderhoud van Het Zwin. Maar activiteiten zoals natuurbehoud en -bescherming behoorden vanaf het prilste begin van de werking van de Compagnie Het Zoute onlosmakelijk tot haar opzet. Dat was niet alleen geïnspireerd door een "groene" visie avant la lettre, maar getuigde tevens van een gezonde commerciële visie: residentiële bewoners wilden graag wonen in een omgeving waar alles aanwezig was: de zee, het groen, de recreatie (golf, tennis, ...).

De Compagnie Het Zoute was voor haar tijd ook nog op andere terreinen innoverend, meer bepaald op het gebied van nutsvoorzieningen. Zo bouwde de Compagnie een modern rioleringsstelsel, werden alle nutsleidingen meteen ondergronds aangelegd (wat toen heel uitzonderlijk was) en bouwde ze één van de eerste waterzuiveringstations van het land.