Herstel van onze duinen door het verwijderen van woekerplanten.

Aandacht voor het milieu

Compagnie Het Zoute en Natuur en Bos van de Vlaamse overheid zullen de komende jaren woekerplanten in de Vlaamse kustduinen op grote schaal verwijderen. Op die manier kunnen inheemse soorten opnieuw floreren in ons uniek duingebied.

Compagnie Het Zoute en Natuur en Bos van de Vlaamse overheid zullen de komende jaren woekerplanten in de Vlaamse kustduinen op grote schaal verwijderen, zo meldt de nieuwsbrief van de kuststad. Via het project ‘Life Dunias’ geeft men zo Europees beschermde duinnatuur de kans zich te herstellen. 

Woekerplanten zoals Amerikaanse vogelkers, mahonie en gewone sneeuwbes worden momenteel voor de komende 4 jaar door de beheerploeg van de Royal Zoute Golf Club grondig aangepakt. De woekerplanten worden voornamelijk uitgespit of uitgegraven. Het Agentschap Natuur & Bos zal eerstdaags ook een infobrief over deze werken bij de omwonenden van het golfterrein verspreiden. Het gaat om woningen in de Magere Schorre, Wielewalenlaan, Nachtegalenlaan, Boslaan, Tuinfluiterspad, Caddiespad/Sparrendreef, Windenvang, Binnenhof, Lammekenslaan, Vlaamspad, Albertlaan en Helmweg.

Snelle uitbreiding

Vaak zijn woekerplanten aanwezig tegen aanpalende privé percelen. Woekerplanten komen op verschillende manieren in de natuur terecht. Vaak worden ze aangeplant in privé tuinen omwille van hun schoonheid. Van daaruit ‘ontsnappen’ de planten (bv. via vogels die de bessen opeten of via worteluitlopers). Zo kunnen de planten zich in de natuur vestigen en razendsnel uitbreiden.

Ook omwonenden kunnen hun steentje bijdragen in Life Dunias-project. Zo kunnen ze gratis hun tuin laten inventariseren door een expert van Natuurpunt. Nadien ontvangen die eigenaars gratis en vrijblijvend advies op maat via een gesprek met de coördinator van Life Dunias.

Meer info via www.natuurenbos.be/lifedunias