Investeren in een vakantieverblijf in Cadzand en de BTW recupereren?

Steeds meer landgenoten kopen een tweede verblijf in Cadzand. Het Zeeuwse kustplaatsje heeft de laatste jaren een ware metamorfose ondergaan. Aan de Nederlandse zijde van het Zwin ontvouwt zich een bruisende badstad.

Steeds meer landgenoten kopen een tweede verblijf in Cadzand. Het Zeeuwse kustplaatsje heeft de laatste jaren een ware metamorfose ondergaan. Aan de Nederlandse zijde van het Zwin ontvouwt zich een bruisende badstad. Met een knipoog noemen sommigen de plek zelfs al Knokke-Oost.
 

Tegelijk is investeren in Cadzand ook om financieel-fiscale redenen aantrekkelijk. Strategisch gelegen vastgoed is quasi altijd een goede investering, zeker als het dan ook mogelijk is om de 21% btw op de aankoop van een nieuwbouw van bij de start gedeeltelijk of volledig te recupereren. Ook als Belg kan je van die maatregel gebruik maken.

Van zodra u de aangekochte vakantiewoning wenst te verhuren, kan u aangemerkt worden als ondernemer voor de btw en bijgevolg de btw gedeeltelijk of volledig terugvragen. Dit geldt niet als u de woning hebt gekocht voor alleen privégebruik.

Gebruikt u de vakantiewoning zowel voor verhuur als voor eigen gebruik, dan is er sprake van gemengd gebruik. U moet in dat geval de betaalde btw splitsen in een deel dat u mag terugvragen en een deel dat u niet mag terugvragen.

 

VOORWAARDEN:

U mag de btw die u heeft betaald bij de aankoop van de vakantiewoning terugvragen als u voldoet aan enkele voorwaarden:


• De vakantiewoning is tenminste 140 dagen per jaar beschikbaar voor de verhuur. Er wordt dus gekeken naar de beschikbaarheid, de daadwerkelijke verhuur heeft u uiteraard niet in de hand. Is de vakantiewoning minder dan 140 dagen per jaar beschikbaar voor de verhuur is er geen teruggave mogelijk.

• De vakantiewoning is tenminste voor een periode van 10 jaar beschikbaar voor de verhuur. In de BTW bestaat een herzieningsregel voor onroerend goed, deze werkt als een correctie van 10% per jaar. Als u het gebruik van de vakantiewoning wijzigt of de vakantiewoning verkoopt binnen de 10 jaar zal de teruggegeven BTW herzien worden. Na 10 jaar is herziening niet meer mogelijk en blijft de teruggegeven BTW definitief verworven.

ENKELE CONCRETE VOORBEELDEN:

- U koopt een vakantiewoning en stelt deze het hele jaar door beschikbaar voor de verhuur: u kan 100% van de betaalde BTW terugvragen. Wenst uzelf gebruik te maken van de vakantiewoning, huurt u - via de verhuurorganisatie- van uzelf. U betaalt de huurprijs inclusief omzetbelasting (9% BTW) aan de verhuurorganisatie. Deze vorm van eigen gebruik is derhalve voordeliger dan eigen gebruik buiten de verhuur om. 

- U koopt een vakantiewoning en stelt deze 6 maanden per jaar beschikbaar voor de verhuur, de overige 6 maanden gebruikt u de vakantiewoning zelf: u kan 50% van de betaalde BTW terugvragen. 

- U koopt een vakantiewoning en stelt deze het hele jaar door beschikbaar voor de verhuur: u kan 100% van de betaalde BTW terugvragen. Na 5 jaar beslist u de vakantiewoning enkel nog zelf te gebruiken. Er zal een herziening plaatsvinden waarbij u 50% van de teruggekregen BTW opnieuw dient te betalen.

Deze laatste regeling geldt ook voor BTW die is betaald bij de aanschaf van inventaris voor de vakantiewoning en bij overige kosten, zoals onderhoud. Ook de betaalde BTW over deze kosten kan bij de Belastingdienst worden teruggevraagd.

Naast de omzetbelasting (BTW) heeft de aankoop van een vakantiewoning ook fiscale gevolgen in de sfeer van de inkomstenbelasting.

Vanaf de aankoop hoort de vakantiewoning tot het box 3 vermogen. In de inkomstenbelasting wordt in box 3 geheven naar een fictief rendement van 5,69% (voor 2023) over de WOZ-waarde (of waarde onroerende zaken) van de vakantiewoning. Dit fictieve rendement kan u vergelijken met het Kadastraal Inkomen in België.

Boven op een heffingsvrij vermogen mogen ook aangegane leningen  in mindering worden gebracht van dit fictieve rendement, dit met een forfait van 2,46% (voor 2023). Dit kan een banklening zijn, maar ook een lening bij uw eigen vennootschap.

Over het saldo van het forfaitaire rendement is 32% inkomstenbelasting verschuldigd voor 2023. Ter vergelijking: in België wordt het geïndexeerd kadastraal inkomen verhoogd met 40% bij uw andere inkomsten opgeteld en belast tegen het progressieve tarief, m.a.w. het tarief van uw hoogste schijf (maximumschijf van 50%).

Een gespecialiseerd belastingsadviseur helpt je graag verder met de technische details.

Een overzicht van onze projecten in Cadzand? Klik hier