Nog tot eind 2024 mogelijkheid
tot 6% btw op nieuwbouw

Sinds 1 januari 2024 is er een definitieve regeling van kracht voor het verlaagde btw-tarief bij de sloop en heropbouw van gebouwen. De eerdere tijdelijke regeling werd ingevoerd als respons op de economische gevolgen van de Covid-19-pandemie om de bouwsector een fiscale stimulans te geven. Dit maakte het kopen van een woning voor consumenten aanzienlijk voordeliger. Met de nieuwe regeling blijft het tot het einde van 2024 mogelijk om nieuwbouw aan te kopen tegen het verlaagde btw-tarief van 6%.

Tot vorig jaar was er een afzonderlijke regeling in de zogenoemde 32 centrumsteden en een algemene regeling voor heel het land. Vanaf 2024 geldt geen specifieke maatregel meer voor de 32 centrumsteden. De algemene regel is dat het verlaagde btw-tarief voor de afbraak van een gebouw en heropbouw van woningen vanaf 1 januari 2024 overal in ons land op dezelfde manier zal gelden voor particulieren en rechtspersonen.

Een van de belangrijkste wijzigingen is dat het verlaagde tarief enkel van toepassing zal zijn voor particulieren die zelf hun enige en eigen woning laten bouwen met een maximale bewoonbare oppervlakte van 200 m2. Particulieren die hun woning kopen bij een bouwpromotor vallen uit de boot.

Toch zijn er nog overgangsmaatregelen tot het einde van 2024 voor degenen die een heropgebouwde woning hebben gekocht bij een bouwpromotor. Hierbij gelden wel enkele voorwaarden:

 - de omgevingsvergunning voor de heropbouw van de woning is ingediend vóór 1 juli 2023 

- het verlaagde tarief is enkel geldig voor de werkzaamheden gefactureerd of betaald voor eind 2024

Wat betreft de laatste voorwaarde wordt de koppeling gemaakt met de Wet Breyne, deze wetgeving vereist dat bij een verkoop op plan het saldo in termijnen wordt betaald. Deze schijven mogen niet hoger zijn dan de waarde van de verrichte werkzaamheden.

Toegepast op de btw-regeling betekent dit dat wanneer men een woning koopt waar de werken nog moeten starten, men enkel op de eerste schijf/schijven een btw-voordeel zal halen. Als men echter een woning koopt dicht bij oplevering, kan men voor bijna alle termijnen profiteren van het 6% tarief . Een voordeel dat bij elke woning oploopt tot minstens enkele tienduizenden euro’s.

Meer info over project Kalvekeet?