Papieren strandbloemen: het strand van Knokke in volle bloei

Elke zomer opnieuw floreert Knokke. Letterlijk, want op het strand ontluiken dan overal papieren strandbloemen in allerlei kleuren, vormen en maten. Het fenomeen is typisch Belgisch en zó uniek dat het inmiddels zelfs erkend is als Vlaams erfgoed. Maar waar komt die fleurige bedrijvigheid nu precies vandaan?

Enkele uren na het overlijden van Leopold Lippens begin 2021, stond de oprijlaan van zijn woning vol met papieren strandbloemen. Rouwende Knokkenaars plaatsten ze als eerbetoon aan hun oud-burgemeester. De dagen nadien kwamen er steeds meer bloemen bij. Het was een indrukwekkend, kleurrijk schouwspel, waar een bijzondere symboliek achter schuilging: zoals ook Lippens decennia lang een symbool was van Knokke, geldt dat ook voor bloemen van crêpepapier. Op onze stranden verschijnen ze jaarlijks in talloze winkeltjes. Ouders en grootouders maken de bloemen voor hun kinderen en kleinkinderen, die ze vervolgens verkopen in ruil voor schelpen. De hele praktijk is één grote familieaangelegenheid. Iedereen werkt mee volgens zijn eigen sterktes en interesses. Het echt unieke: op geen enkel ander strand in onze buurlanden is het bloemenspel terug te vinden. Het is een puur Belgisch fenomeen.

Papieren strandbloemen

Van de elite naar de massa

Van de elite naar de massa

Papieren strandbloemen kregen begin 2021 een officiële erkenning als immaterieel erfgoed van Vlaanderen. Vaak wordt de traditie gelieerd aan Knokke, maar in feite vind je de bloemen overal terug aan zee. De grote vraag blijft vanwaar het populaire strandgebeuren nu eigenlijk komt?

Hoezeer de bloemen ook ingeburgerd zijn, de precieze oorsprong is moeilijk te achterhalen. Er is weinig documentatie. De geschiedenis is vooral gebaseerd op herinneringen, verhalen en foto's. Algemeen wordt aangenomen dat de traditie dateert van tijdens het interbellum, en misschien zelfs van vroeger. Al vanaf de belle époque, aan het eind van de 19de eeuw, werden papieren bloemen gebruikt als versiering bij religieuze feesten of als verfraaiing van interieurs.

Rond diezelfde periode kwamen in onze contreien ook de eerste bloemencorso’s voor, fleurige optochten van praalwagens waarin naast echte bloemen ook crêpebloemen een rol speelden. Wellicht is de strandbloemenbusiness daar minstens deels op geïnspireerd. Al valt het niet uit te sluiten dat het spel gewoon voortkomt uit de verbeeldingskracht van kinderen die een handeltje wilden drijven naar het voorbeeld van hun ouders.

Waar de wortels ook liggen, het is zeker dat de opkomst van het kusttoerisme een boost betekende voor de verkoop van strandbloemen. Tijdens de tweede helft van de 19de eeuw trokken vooraanstaande burgers uit binnen- en buitenland in groten getale naar onze zee. Tot de jaren dertig bleef een verblijf vooral weggelegd voor de elite. In 1936 veranderde dat toen het betaald verlof officieel werd ingevoerd. Het massatoerisme kwam zachtjes aan op gang, wat ook leidde tot een explosie aan strandbloemen. Steeds meer aandacht ging naar manieren om toeristen en kinderen te vermaken. Daar hoorden ook strandspelen bij, die eigenlijk al sinds de start van de belle époque werden georganiseerd naar Engels voorbeeld. Comités van vooraanstaande toeristen en ondernemingen als Le Soir, Chocolat Jacques en The Daily Mail introduceerden strandtornooien, vaak als publicitaire stunt. Werden er naast wedstrijden rond zandspringen, zaklopen en zandkastelen bouwen ook competities rond strandbloemen georganiseerd? Het is best mogelijk.

Spel van generaties

Spel van generaties

Feit is alleszins dat vanaf de jaren vijftig in badplaatsen als Nieuwpoort officieel werd gestreden om de mooiste strandbloemenboetiek. Intussen was de praktijk van papieren bloemen verkopen al enkele decennia gemeengoed geworden. Vanaf het interbellum gingen zowel jonge toeristen als kustbewoners aan de slag met crêpepapier, dat nooit meer van het strand zou verdwijnen.

De strandbloementraditie mag dan al zo’n honderd jaar oud zijn, de essentie van het spel is nog steeds dezelfde: je maakt bloemen van papier, graaft een grote zitput en verhoogt de voorzijde tot een toonbank. Vervolgens lok je klanten en neem je schelpen in ontvangst als betaling voor je koopwaar. Ook de techniek om de bloemen te maken, wordt al van generatie op generatie doorgegeven. De materialen zijn tot op vandaag grotendeels dezelfde als tijdens het interbellum, al zijn er wel kleine verschillen per kustgemeente of familie. De eerste papieren bloemen bestonden uit zijde-, zilver- of crêpepapier. Naast zilverpapier is vooral dat laatste nog steeds het materiaal bij uitstek om de bloemen mee te maken. Het enige grote verschil is dat huidige bloemenmakers steeds vaker kleefband gebruiken in plaats van de traditionele binddraad.

Een handje vol

Strandbloemen koop je niet met geld, maar met schelpen. Bijna elke badplaats heeft op dat vlak een eigen etiquette. Er zijn sterk ingeburgerde gewoontes die van gemeente tot gemeente verschillen en ook doorheen de tijd evolueren.

Doorgaans worden bloemen betaald met een handvol schelpen of met een exact aantal schelpen van een specifieke soort. De dubbele handjes met een mengeling van verschillende schelpen noemde men vroeger op z’n Frans een ‘poignée’. Tegenwoordig spreekt men gewoon van ‘een handje’.

In Knokke zijn zaagjes of couteautjes al decennialang de gangbare munt. En zoals het een mondaine badstad betaamt, moeten de schelpen er in perfecte staat zijn. Ook op andere plekken, zoals in Oostende en Wenduine, zijn kinderen streng. Met mosselen, oesters of zwaardschedes bijvoorbeeld koop je er geen bloemen. In andere badplaatsen, denk aan Blankenberge, kijkt men minder nauw en worden sinds het interbellum alle soorten schelpen aanvaard.

Wat de regels van het ruilproces ook zijn, het leuke is dat kinderen actief diverse skills leren, zoals de basisregels van de economie. De principes van vraag en aanbod, onderhandelen over prijzen en doorverkopen met winst, het maakt allemaal deel uit van het spel. Daarnaast heeft de bloemenhandel een belangrijke sociale functie, omdat het ruilproces het contact tussen kinderen stimuleert.

Zoute Beach Flower Festival

Hoe groot de liefde voor strandbloemen in Knokke is, bewijst een gloednieuw initiatief: het Zoute Beach Flower Festival, een strandbloemenwedstrijd op initiatief van Compagnie Het Zoute, ondersteund door de gemeente en in samenwerking met o.a. AVA, Delen Private Bank, Zoute People, Ofyr, Daniel Ost.

Op zaterdag 19 augustus verandert het strand voor het Albertplein, ook gekend als de 'Place m'as-tu vu', in een heuse marktplaats met papieren bloemen. Die dag gaan talloze kinderen de strijd aan om de mooiste strandbloemenwinkel en de mooiste bloem van het jaar.

Deelnemers ontvangen een doos met materiaal en tutorials om een zo origineel mogelijke strandshop te bouwen. Het festival gaat trouwens veel verder dan een wedstrijd.

Naast het concours worden er heel wat extra activiteiten voorzien op het strand. Het Zoute Beach Flower Festival wordt zo een echt familiegebeuren, dat Knokke een hele dag lang extra onderdompelt in de unieke traditie van papieren strandbloemen.