Z.OUT - MAGAZINE - TARIEVEN - LEZERSWEDSTRIJD

Magazine downloaden?Z.OUT
 

MAGAZINE Z • out is een halfaarlijks city & lifestyle magazine van Compagnie Het Zoute. Het magazine focust op Knokke, maar heeft ook aandacht voor andere regio’s waarin Compagnie
Het Zoute actief is: Blankenberge, Cadzand (NL), Kamperland (NL) en Hardelot (FR). Via toegankelijke rubrieken toerisme, cultuur, culinair, hotspots en projecten, wil Z • out een magazine zijn voor bewoners en bezoekers van het populaire Knokke. Mensen die graag de nieuwste shopping plekjes in de stad ontdekken en de laatste woontrends volgen, maar even graag een weekendje natuur meepikken.

UITGEVER EN REDACTIE Z • out staat voor kwaliteit: in inhoud en fotografie, in vormgeving en afwerking. Hiervoor vertrouwt Compagnie Het Zoute op Creative Communications Agency Link, een ervaren partner in print.

DOELGROEP Met een frisse afwisseling tussen Nederlands en Frans, wordt Z • out vrij verspreid in diverse kuststeden. Via gerichte evenementen en verdeelpunten bij exclusieve handelaars en hotspots, die hoofdzakelijk een high-end publiek bereiken. Daarnaast wordt het magazine ook toegestuurd naar het persoonlijk klantenbestand van Compagnie Het Zoute. Een lezerspubliek dat zich situeert binnen het hoger segment, met grote interesse voor trends, kwalitatieve producten en culturele, culinaire en design thema's.

Adverteren? Mail naar magazine@zoute.be

Tarieven
Full page: 2.250,00 €
Cover 4: 3.250,00 €
Cover 2+3: 2.950,00 €

 

 

Z.OUT lezerswedstrijdreglement 2019

Artikel 1: Organisatie

Compagnie Het Zoute N.V., maatschappelijke zetel in Prins Filiplaan 53, 8300 Knokke, België, BTW BE 0405 190 378, hierna genoemd ‘organisator’, organiseert een lezerswedstrijd vanuit de Z.OUT magazine. De lezerswedstrijk vangt aan op 30 juni 2019 en eindigt op 30 september 2019 om 16u.

 

Artikel 2: Algemeen

De lezerswedstrijd wordt uitsluitend bestuurd door dit lezerswedstrijdreglement. Door deel te nemen aan de lezerswedstrijd, aanvaardt de deelnemer alle voorwaarden van dit reglement, evenals alle beslissingen die Compagnie Het Zoute N.V. zou kunnen nemen om het goede verloop van de lezerswedstrijd te kunnen verzekeren. Tijdens de lezerswedstrijd zal er geen communicatie gevoerd worden, noch per mail, noch per telefoon, noch per brief.

 

Compagnie Het Zoute N.V. behoudt zich het recht de lezerswedstrijd, het reglement en/of het verloop ervan te onderbreken, te wijzigen of te annuleren. In betreffend geval kan de organisator niet aansprakelijk gesteld worden.

Door uw deelname verleend u het recht aan Compagnie Het Zoute N.V. uw gegevens op te nemen in haar bestand en deze te gebruiken om u op de hoogte te brengen van nieuwe projecten. Compagnie Het Zoute zal de persoonsgegevens strikt vertrouwelijk behandelen en met eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (wet van 08.12.1992).

Compagnie Het Zoute wil de veiligheid van uw persoonlijke gegevens verzekeren. Op 27 april 2016 werd er in het Europees parlement een nieuwe regelgeving goedgekeurd die bedoeld is om persoonlijke gegevens beter en gelijkmatiger te beschermen voor individuen binnen de Europese Unie. De regelgeving ‘GDPR’ treedt in voegen op 25 mei 2018. De verwerkingsverantwoordelijke Compagnie Het Zoute, Prins Filiplaan 53, 8300 Knokke-Heist, KBO 0405.190.378, en haar verbonden ondernemingen (hier gezamenlijk aangeduid als ‘Compagnie Het Zoute’), willen conform zijn met de nieuwe, verstrengde eisen. Meer info via deze link.

Artikel 3: Deelname

De deelnemer voor de wedstrijd moet een natuurlijke persoon zijn met een minimumleeftijd van 18 jaar met een vaste woonplaats in België, Nederland of Frankrijk. Personeelsleden en gezinsleden van Compagnie Het Zoute N.V. mogen niet deelnemen aan de lezerswedstrijd. Wij accepteren ook maar 1 deelname per gedomicilieerd adres. Een meervoudige of frauduleuze deelname zal onmiddellijk uitgesloten worden van de lezerswedstrijd. De volgende stappen die de deelnemers zal moeten ondernemen om geldig deel te nemen aan de lezerswedstrijd:

  1. Stuur een e-mail met uw antwoorden naar magazine@zoute.be
  2. Stuur samen met uw antwoorden, uw naam, telefoon en adresgegevens naar marketing@zoute.be
  3. Beantwoord beide vragen

 

Artikel 4: Prijs

De winnaar krijgt 1 overnachting incl. ontbijt en greenfee voor 2 personen in Royal Zoute Golf Club in Knokke. De prijsuitreiking zal plaatsvinden voor eind oktober 2018. De winnaar mag een tijdstip kiezen waarvan de overnachting voor april 2019 zal plaatsvinden. De winnaar wordt persoonlijk gecontacteerd door Compagnie Het Zoute N.V. De prijs kan niet worden omgeruild in geld of in natura.

 

Artikel 5: bepaling van de winnaar

Om deel te nemen aan de lezerswedstrijd moet u alle vragen beantwoorden.

De bepaling van de winnaar zal bepaald worden aan de hand van deze 2 volgende vragen:

WEDSTRIJDVRAAG

Hoeveel appartementen telt het nieuwe prestigieuze project 'De Branding' van Compagnie Het Zoute?

Elke lezer die de Z.OUT magazine gelezen heeft kan deze vraag beantwoorden.

SCHIFTINGSVRAAG

Hoeveel correcte antwoorden zullen we op 30 september 2019 ontvangen hebben?

Voor de schiftingsvraag heeft het dichtste cijfer hoger dan het correcte antwoord voorrang op het dichtste cijfer lager dan het correcte antwoord.

Indien er meerdere personen zijn met dezelfde antwoorden zal er een nieuwe schiftingsvraag worden gesteld vanuit Compagnie Het Zoute. Dit zal ook een inhoudsvraag zijn met betrekking tot de Z.OUT magazine.

Om de winnaar zo goed mogelijk te kunnen bereiken zal hij via mail en sociale media gecontacteerd worden. De winnaar zal een persoonlijke e-mail ontvangen. De naam van de winnaar zal ook éénmalig via sociale media worden meegedeeld.

 

Artikel 6: Aansprakelijkheid

Compagnie Het Zoute N.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade ten gevolge van uw deelname aan de lezerswedstrijd. De deelname aan de lezerswedstrijd vallen onder de volledige verantwoordelijkheid van de deelnemers. Compagnie Het Zoute N.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de wedstrijd moet gewijzigd, ingekort of geannuleerd worden wegens overmacht of andere redenen buiten de wil van de organisator. De organisator behoudt zich het recht voor de lezerswedstrijdperiode te verlengen indien er nog geen winnaars zijn. De organisator behoudt zich het recht voor om na te gaan of het reglement door elke deelnemer wordt gerespecteerd, dit om elke deelnemer die misbruik heeft gemaakt uit te sluiten. Bij deze is Compagnie Het Zoute N.V. niet verplicht alle ingezonden formulieren systematisch te controleren en kan het zich beperken tot het controleren van de winnaars.

 

Artikel 7: Geschillen

Deelname aan deze wedstrijd impliceert de aanvaarding van alle bepalingen van onderhavig reglement, evenals elke beslissing die de organisatoren zouden moeten treffen. Elk vermoeden van fraude of elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer. Bij onregelmatigheden behoudt de organisator zich het recht om autonoom om fouten te corrigeren en af te handelen.

Druk-, spel of andere dergelijke fouten kunnen niet ingetrokken worden als grond voor schadevergoeding of welke verplichting vanwege de organisator. De onvoorziene gevallen worden één voor één behandeld door de organisator. Geschillen aangaande de wedstrijd zullen op definitieve en bindende wijze beslecht worden door de Compagnie Het Zoute N.V. zonder mogelijkheid tot verhaal, beroep of herziening. Door deel te nemen aan de wedstrijd geeft de deelnemer zijn goedkeuring tot de verzameling en het gebruik van zijn persoonsgegevens door de organisator om informatie te verstrekken over haar nieuwe projecten en initiatieven. Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, hebben de deelnemers steeds het recht op inzage in hun gegevens, evenals het recht fouten te verbeteren of hun gegevens te verwijderen uit de gegevensbank.

Zulke vraag tot inzage, rechtzetting of verwijdering dient schriftelijk en via e-mail verstuurd te worden aan de Compagnie Het Zoute N.V. Prins Filiplaan 53, 8300 Knokke-Heist, e-mailadres: marketing@zoute.be

Elke vraag tot verwijdering van zijn gegevens uit de gegevensbank tijdens de duur van de wedstrijd, heeft automatisch de beëindiging van de deelname van de wedstrijdspeler tot gevolg.

 

Artikel 8: Bescherming van de privacy

Elke deelnemer van de wedstrijd geeft Compagnie Het Zoute N.VL de toelating tot gebruik van zijn gegevens voor promotionele doeleinden op sociale media. Compagnie Het Zoute N.V. zal de persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen. Compagnie Het Zoute N.V. heeft respect voor uw privacy. Uw gegevens zullen gebruikt worden op het moment dat u als winnaar aangekondigd zal worden. De winnaar zal per mail en via sociale media gecontacteerd worden voor de opname van zijn prijs. Van de deelnemers zal mogelijks het e-mailadres gebruikt worden voor toezending van onze nieuwsbrieven. Onze sociale mediakanalen ondersteunen deze lezerswedstrijd en kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden bij eventuele problemen. Deelnemers verschaffen rechtstreeks informatie Compagnie Het Zoute N.V. en niet aan Facebook.

Opgemaakt te Knokke op 6.05.2019

MAGAZINE - TARIEVEN - LEZERSWEDSTRIJD